Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HACIENDA has1iän3da2 l. 1040, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[jfr t. o. eng. hacienda; av sp. hacienda, förmögenhet, egendom, av ä. sp. facienda, av lat. facienda, n. pl. av faciendus, som bör göras, till lat. facere, göra (se FACIT)]
i fråga om förh. i de spansktalande delarna av Amerika: (större) landtgods. Severin Ferry Skogslöp. 16 (1864). Bolinder SnöfjInd. 33 (1916).
Ssg: HACIENDA-ÄGARE. Slättlandets stora haciendaägare. Pripp Reck-Malleczewen Exot. 56 (1920).

 

Spalt H 8 band 11, 1930

Webbansvarig