Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GÄNG jäŋ4, sbst.1, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[jfr d. gang; av t. gang, gång. Det sv. ordet torde ha fått sin vokal från t. pl. gänge]
vävn. visst antal varptrådar (dubbla antalet trådar som på en gång anbringas på skärkronan). Ekenmark Lb. 44 (1847). Om varpen skall innehålla 3,600 ändar och hvarje halfgäng äger t. ex. 40, så måste man skära .. 90 halfgäng eller 45 gäng. 2UB 8: 291 (1900). — jfr HALV-GÄNG.

 

Spalt G 1605 band 10, 1929

Webbansvarig