Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GYMNO- gym1no~, stundom jym1-.
Etymologi
[av lat. gymno-, gr. γυμνο– till gr. γυμνός-, naken, möjligen besläktat med NAKEN]
i ssgr.
Ssgr: GYMNO-SOFIST1004, m. [av lat. gymnosophistæ, pl., gr. γυμνοσοφισταί, pl., eg.: nakna vishetslärare (jfr SOFIST)] (förr) av antikens greker använd benämning på vissa indiska asketer (som gingo nakna). Bliberg Acerra 4 (1737). SPorthan (1767) i UrFinlH 624. —
-SPERM104, sbst. r., o. adj. (gymnospermeerne, pl. best. Agardh) [jfr t. o. eng. gymnosperm, fr. gymnosperme, till nylat. gymnospermus, gr. γυμνόσπερμος, till σπέρμα, frö (se SPERMA)] bot.
I. sbst.: växt som tillhör Gymnospermæ, den huvudgrupp inom fanerogamerna som utmärkes av att fruktbladen icke sammanväxa till en fröna omslutande pistill, nakenfröig växt; i sht i pl. Agardh Vextsyst. 82 (1852). Skårman Forsell 3 (1898).
II. adj.: som tillhör gymnospermerna l. består av gymnospermer, nakenfröig; motsatt: gömfröig, angiosperm. Lundström Warming 270 (1882).

 

Spalt G 1408 band 10, 1929

Webbansvarig