Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GYMNASIAL jym1nasia4l, äv. 01—, adj.
Etymologi
[jfr t. gymnasial]
(i fackspr., mindre br.) adj. till GYMNASIUM 2: gymnasie-. Den gymnasiala undervisningen i trosläran. PedT 1879, s. 171. Därs. 1903, s. 289.
Ssgr [vanl. med direkt motsvarighet i t.] (i fackspr.): GYMNASIAL-AVDELNING~020. PedT 1868, s. 261. Läroverkens gymnasialavdelningar. SFS 1920, s. 2662.
-KURS. SKN 1842, s. 151.
-STADIUM. Alla ämnen .. som läsas på gymnasialstadiet. PedBl. 1875, s. 110.
-UNDERVISNING~0020. Trana Psych. 1: 6 (1843).

 

Spalt G 1403 band 10, 1929

Webbansvarig