Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GYLLEN jyl4en, sbst.3, n. l. r. l. m.; best. (ss. n.) -et; pl. (ss. n.) =.
Etymologi
[till GYLLEN(E), adj.; jfr t. goldapfel, fr. pomme dorée]
viss äpplesort, gylling; äv. om träd som bär dylika äpplen. Vita gyllen. Röda gyllen (förr bruklig sort). GBonde (1756) hos Trolle-Bonde Hesselby 155. Björklund Kokb. 219 (1849). Österling ÅrVis. 61 (1907). jfr: Hvilken eller hvilka de sorter voro, som i Sverge i början af 1700-talet betecknades med namnet ”Gyllen” .., kan numera ej utredas. Eneroth Pom. 2: 129 (1866).

 

Spalt G 1395 band 10, 1929

Webbansvarig