Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GYLDISK jyl4disk, adj.
Etymologi
[av t. güldisch, till t. gold (se GULD)]
(†)
1) guld-, gyllene. Skrifva Gyldiska Bokstäfver. Wallerius ChemPhys. II. 3—4: 59 (1768).
2) bärgv. guldhaltig. Hiärne 2Anl. 353 (1706). Den röda eller brunachtiga gyldiske sanden, röijer sit flycktiga fördolda gull igenom elden. Bromell Berg. 34 (1730). Af gyldiske Kiser, hvaruti Guldet är förenadt med Järn och Svafvel. VetAH 1792, s. 153. 2NF 33: 1144 (1922).

 

Spalt G 1394 band 10, 1929

Webbansvarig