Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GVÄA gvä3a2, v. -ade.
(enst.) ljudhärmande: säga ”gvä”. Törnskatan .. schäckar, gäckar och gväar. Strindberg Fagerv. 108 (1902).

 

Spalt G 1388 band 10, 1929

Webbansvarig