Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GUVERNEMENT guv1ernemän4t l. 1v- (guvärnemä´nnt o. guvärnemánng Dalin), ngn gg GUVERNEMANG -maŋ4 (Anm. Stavningen -ment motsvaras i ä. tid. säkerligen i regel av uttalet -maŋ4 l. dyl.; jfr Dalin), förr äv. GUBERNAMENT, n.; best. -et; pl. = (OxBr. 1: 319 (1626: gubernamenten, best.) osv.) l. -er (Brask Pufendorf Hist. 13 (1680) osv.).
Ordformer
(gouber- c. 1640. gouer- 1633. gouver- 16311849. guber- 16161644. guver- (guuer-) 1631 osv. -na- 16161727. -ne- 1648 osv. -ment 1616 osv. -mente 16571720. -mang 18891926. gouverneurment 1711)
Etymologi
[av fr. gouvernement, till gouverner (se GUVERNERA); med avs. på formen gubernament o. d. jfr gubernera (se GUVERNERA), o. beträffande formen -mente jfr under DEPARTEMENT]
1) (†) styrelse l. förvaltning, i sht av (l. för) ett guvernement (i bet. 2); ngns ämbete ss. guvernör o. d., ståthållarskap. Att committere (dvs. anförtro) honom gubernamented öfver Lijfflandh. AOxenstierna 2: 278 (1616). Vore migh best att retirera och quitera mitt gubernament. OxBr. 9: 257 (1634). Gouvernementet af Sjö Invalid-Hospitalet i Greenwich. SP 1780, s. 705. jfr Östergren FrämOrd (1928).
2) (i fråga om ä. förh. i Sv. o. Finl. l. i fråga om utländska förh.) förvaltningsområde, vanl. motsv. ett sv. län, provins; i Sv. i ä. tid i sht om erövrad provins l. koloni. OxBr. 10: 323 (1631). Det gouvernementet, hvarest (pappers-)bruket belägit är. Ambrosiani DokumPprsbr. 31 (i handl. fr. 1672; om dåvarande Västernorrlandslän). Skånska Gouvernamentet. Botin Hem. 2: 235 (1756; efter handl. fr. 1681). I administrativt hänseende indelas Ryssland i 60 guvernement. Rönnholm EkonGeogr. 83 (1907). — jfr GENERAL-GUVERNEMENT.
Ssgr (i allm. till 2, i fråga om ä. förh. i Sv. o. Finl. l. i fråga om utländska förh.): GUVERNEMENTS-BETJÄNING. (†) jfr -STYRELSE o. BETJÄNING 3 b. En utskrifning, den .. (Stenbock) tillika med Gouvernements Betjäningen skulle förrätta. Loenbom Stenbock 2: 2 (1758).
-FISKAL. jfr FISKAL I. Cavallin Herdam. 2: 149 (1855; i fråga om förh. 1695).
-KAMRER. jfr LANDSKAMRER. UrFinlH 420 (1694). 2RARP 5: 653 (1727).
-KANSLI. jfr LANDSKANSLI. RP 16: 438 (1656). I ryska delen af Finland .. fanns sedan eröfringen ett Guvernementskansli. AtlFinl. 32 a: 12 (1899).
-MEDIKUS. (†) = -LÄKARE. Gouvernementz Medicus i Skåne. HdlCollMed. 17/3 1698. Därs. 9/1 1750.
-PREDIKANT. Statscal. 1813, s. 43 (i fråga om förh. på S:t Barthélemy). NF 4: 407 (1881; i fråga om förh. i Pommern 1771).
-SEKRETERARE.
1) civil tjänsteman vid guvernementsstyrelsə, i rang närmast under guvernör; jfr LANDSSEKRETERARE. 2RARP I. 1: 118 (1719). 1670 blef han guvernementssekreterare på Gotland. NF 3: 123 (1878).
2) i Finl. under ryska tiden ss. nådevedermäle förlänad titel. FinlStatscal. 1828, s. 32. Därs. 1925, s. 284.
-SEKRETARIAT. (†) jfr -KANSLI. Roland Minn. 30 (c. 1748; i fråga om ryska förh.).
-STAT. särsk. (†) (om samtliga tjänstemän vid) guvernementsstyrelse; jfr LANDSSTAT. Lyda under .. Rigiske Gouvernements Staten. Stiernman Com. 3: 1034 (1672). LReg. 277 (1676).
-STYRELSE. abstr. l. (vanl.) konkret. jfr LÄNSSTYRELSE. Schybergson FinlH 2: 295 (1889).
(1) -TID. (†) tid under vilken ngns ämbete ss. guvernör varar. RP 13: 55 (1649).

 

Spalt G 1385 band 10, 1929

Webbansvarig