Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GUTÅR gɯtå4r l. gu-, sbst. oböjl., i bet. 1 n., i bet. 2 r. l. m.; pl. (tillf.) = (Karlfeldt FlBell. 52 (1918)).
Ordformer
(godtår (gåth-) Prytz G1 D 1 b (1621), Gumælius Bonde 81 (1828); gottor Stiernhielm Herc. 202 (1648: gottor bror). gott-å(h)r Stiernhielm Herc. 202 (1658, 1668: Gott-åhr-bro), SvMag. 1766, s. 81. guttåhr Lucidor (SVS) 39 (c. 1670); gutt åhr VDAkt. 1706, nr 53. gutår Serenius Cc 1 b (1734) osv. — go(o)d(h) tå(å)r Chronander Surge B 1 b (1647), Moræus Schonæus 433 (c. 1685); go-thår Columbus BiblW K 2 b (1676); go’tår Hyltén-Cavallius Vär. 2: 446 (1868; efter källa fr. 1600-t.). gudh tår VRP 1623, s. 9; gu tår Warnmark Epigr. K 2 b (1688))
Etymologi
[av förb. godt år (se GOD 9); jfr motsv. anv. av ä. d. got aar, mnt. god jaar, ä. t. gutes jahr. Vokalen u i första stavelsen har uppkommit gm tidig förkortning (i svagtonig ställning) av o framför den långa kons. i n. sg. godt. — Skrivningarna god tår, gu tår o. d. bero på oriktig anslutning till TÅR]
1) (numera bl. ngn gg arkaiserande) hälsningsformel (eg. innebärande önskan om ett lyckligt år) använd, då ngn dricker ngn till: ”skål!” Gåthår gåthår stalbroor. Prytz G1 D 1 b (1621). Här hörz (när djäknar festa) gu Tår gu Tår, gu Tår mjn goa Granne. Warnmark Epigr. K 2 b (1688). Han (dvs. Grim) tog et glas Ratafia och sade: Godtår Vibjörn: jag ger dig min dotter med tre stora byar och en guldkädja. Dalin Vitt. 5: 57 (1751). Hela Olympen, gutår i min vrå! Bellman 4: 34 (1791). Ja, skål för de framfarna år / Och för vår lefnads långa vår! / Gutår! Wennerberg 2: 2 (1848, 1882). jfr: En klocka prunkar på vårt golv; / när midnattstimmen slår, / i luckan stå apostlar tolv / och sjunga tolv gutår. Karlfeldt FlBell. 52 (1918).
2) (†) konkretare: skål (som drickes); drickande; dryckjom. Hr Erich (var) aff godhtåår öfwerlastat. VDAkt. 1684, nr 77. Gott-år .. drickes både Sökn-dag och Helig. SvMag. 1766, s. 81.
Ssg (till 1, 2): GUTÅR-BROR. (†) dryckesbroder, ”supbroder”; dryckeskämpe. Then redlige Swenske, Gott-åhr-bror. Stiernhielm Herc. 202 (1648, 1668).

 

Spalt G 1384 band 10, 1929

Webbansvarig