Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GUTTAPERKA gut1apær3ka2 l. 1040 (Anm. Möjl. har ordet tidigare uttalats med ɟ-ljud efter r; jfr skrivningen -pertja samt uttalet i eng.), r. l. f.; best. -an.
Ordformer
(förr äv. skrivet i två ord. (-)percha 18481920. -pertja 1882. -perka 1855 osv.)
Etymologi
[jfr t. guttapercha, eng. o. fr. gutta-percha; av malajiska gĕtah pĕrčah, av gĕtah, kåda, o. pĕrčah, guttaperkaträd; i europeiska språk anslutet till lat. gutta, droppe) jfr GUMMIGUTTA)]
benämning på den intorkade, kautschuk- l. läderliknande, i Europa från 1840-talet till en mångfald tekniska ändamål använda mjölksaften av guttaperkaträd; äv. (i icke fackmässigt spr. o. i sht ss. första led i ssgr, numera mindre br.) ss. sammanfattande benämning på guttaperka o. andra ämnen av liknande konsistens (ss. kautschuk o. balata): ”gummi”, ”kautschuk”. Hygiea 1848, s. 682. Fries SystBot. 62 (1891). Jönsson Gagnv. 359 (1910). Guttaperka användes som elektriskt isolationsämne, till maskinremmar, apparater o. d. BonnierKL (1924). — särsk. (numera mindre br.) bildl. om ngt som vid tryck ger efter, tänjbar, resp. som är elastisk l. spänstig. Ett samvete af guttaperka. PT 1903, nr 193 A, s. 3. Hans struktur var av guttaperka, han var fortfarande rörlig och kvick i vändningarna. Dahlbäck Åbergson 265 (1914).
Ssgr: GUTTAPERKA-BOLL. (numera föga br.) gummiboll. Norman GossLek. 87 (1878). Beskow Sag. 75 (1903).
-FYLLNING. tandtekn. Guttapercha-fyllning till tänderna. Hagdahl Fråga 229 (1883). Lenhardtson Tandl. 173 (1897).
-GALOSCH. (numera mindre br.) gummigalosch. NVexjöBl. 1852, nr 6, s. 3. Nyblom Minn. 1: 63 (1904).
-GUBBE. av guttaperka gjord leksaksfigur; äv. bildl., om person som är livlig, vig o. smidig (stundom ombytlig). (Den italienske uppassaren) är snabb och gesvindig som en guttaperkagubbe, full af gester och godt lynne. VBenedictsson (1888) hos Lundegård Benedictsson 424. Östergren (1926).
-ISOLERING. tekn. Jordkabel .. med guttaperkaisolering. 2NF 28: 734 (1918).
-PAPPER. tekn. med guttaperka överdraget papper; äv.: i tjockare l. tunnare blad utvalsad, ren guttaperka. Hygiea 1857, s. 519. VaruförtTulltaxa 1: 137 (1912).
-PLÅSTER. farm. av olika värksamma beståndsdelar med kautschuk (”guttaperka”) ss. bindemedel beredt plåster. Lindgren Läkem. (1902).
-PÄNNA. (förr) stålpänna behandlad med guttaperka. NVexjöBl. 1853, nr 43, s. 4. WoJ (1891).
-REM. tekn. TT 1877, s. 66.
-TRÄD. bot. till familjen Sapotaceæ hörande, i sydöstra Asien växande träd varur guttaperka erhålles. Hygiea 1848, s. 687.

 

Spalt G 1383 band 10, 1929

Webbansvarig