Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GUT, sbst.2, n.
Etymologi
[av t. gut, till gut, god (se GOD, GODS)]
(†); i fråga om tobak: gods, vara. Nya Blader på de qvarstående stielkarne (av tobaksplantorna), .. som kallas det aldrasämsta gut. UndTobaksplant. 1733. — jfr BÄST-, SAND-GUT.

 

Spalt G 1381 band 10, 1929

Webbansvarig