Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GUNNRUM gun3~rum2, n.; best. -rummet; pl. =.
Ordformer
(gun- 18351926. gunn- 1854 osv.)
Etymologi
[av eng. gun room, av gun, kanon (av oklart urspr.), o. room (se RUM, n.); urspr. om rum avsett för befälet över kanonservisen (jfr Murray)]
sjömil. ombord på örlogsfartyg: officersmäss (avsedd för kaptener o. subalternofficerare samt deras vederlikar ombord). KrigVAT 1835, s. 134. Gynther Förf. 9: 469 (cit. fr. 1863). Gunrummet är officerarnes gemensamma rum: det är matsal, förmak och arbetsrum, allt som det faller sig. Sätherberg Lefn. 255 (1896). Frukosten, likasom officerarnes öfriga måltider, serveras i gunrummet längst akter ut på trossbottnen, två trappor ned från däck. Melander Långtur 180 (1896). VL 1907, nr 259, s. 3. — särsk. i överförd anv., ss. sammanfattande benämning på officerarna i gunnrummet. Sådan var sammansättningen af det gunrum, hvars chef jag hade äran vara. Trolle Sjöoff. 2: 281 (1870). Gunrummet består af fem medlemmar. SD(L) 1898, nr 221, s. 3.
Ssgr (sjömil.): GUNNRUMS-BORD. (mat)bord i gunnrum. Beställningshavare, som .. bespisas från gunrumsbord eller gemensamt bord. SFS 1921, s. 2296.
-LEDAMOT~200 l. ~102. Samtliga gunrumsledamöter intaga sina måltider tillsammans på bestämda tider med undantag af vakthafvande officern. Wrangel SvFlBok 350 (1898).
-MEDLEM~20 l. ~02. Nordenskiöld Vega 1: 500 (1880).

 

Spalt G 1367 band 10, 1929

Webbansvarig