Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GULNA 3lna2, v. -ade; förr äv. GULNAS, v. dep.; vbalsbst. GULNAD (se avledn.), GULNANDE, GULNING (föga br., äv. konkretare, Söderhjelm Upps. 191 (1907)).
Ordformer
(go(h)lna 16401742. gulna 1690 osv. gå(h)lna c. 16451745. gullnas 1690)
Etymologi
[jfr d. gulne; avledn. av GUL, adj. 1]
1) bliva gul, få l. antaga en gul l. gulaktig färg; stundom (i sht i fråga om papper) uppfattat ss. tecken på ålder; i fråga om sädesslag l. frukter oftast uppfattat ss. tecken på mognande; i fråga om växter i övrigt vanl. uppfattat ss. tecken på vissnande l. begynnande lövfällning; äv. i p. pf. med adjektivisk bet.; äv. (i sht i vitter stil) i överförd anv. om fält, åker, äng o. d. med hänsyn till växtligheten; äv. mer l. mindre bildl. Linc. (1640). När .. (melonerna) mognas så gulna de något. Rålamb 14: 20 (1690). Löfträden gulnade. CGTessin (1758) hos Ehrenheim Tess. 334. Min af sjukdom gulnade hy. Ödmann MPark 258 (1800). Lifvets ängar grönska upp och gulna / nu så väl som förr. Tegnér (WB) 2: 50 (1810). Det gulnade notpapper, på hvilket .. denna sång nedskrefs, finnes qvar. Wennerberg 2: xxxxix (1882). Vinbär, hvilka icke få vara fullt mogna, men dock ha börjat gulna. Grafström Kond. 96 (1892). Rågen höll på att gulna. Lönnberg Holmfr. 256 (1895). — särsk. (†) ss. dep. (Den avtagna lin-)Knappen (får på i det föregående nämnt sätt) så tågeligen fullmognas, gullnas och tårckas. Rålamb 13: 21 (1690).
2) (i vitter stil l. i fackspr., föga br.) tr.: komma (ngt) att få gul färg. Hösten hade gulnat löfven. FBremer (1821) i FrBremerBild 17. Tvål bör aldrig strykas direkt på tyget, då detta förstör och gulnar plagget. SDS 1924, nr 66, s. 11.
Särsk. förb. (till 1): GULNA BORT10 4. (i vitter stil) om växter l. grönska: gulna o. förvissna. Tegnér (WB) 7: 186 (1835). Grönskan gulnar bort. CVAStrandberg 2: 110 (1849).
Avledn.: GULNAD, r. l. m. (gulna 17341741. gulnad 17521904) (numera föga br.) till 1: gulhet, gul färgton; äv. (i sht förr): gulnande. Serenius (1734; under yellow). Medel .. at .. förvara et olje-färgs arbete ifrån gulnad. Ljungquist PVetA 1752, s. 56. I Augusti .. har Hvitlöken fullbordat sin växt för året; detta gifver sig tillkänna genom stjelkarnes gulnad. Lundström Trädg. 1: 75 (1831). Österling Prelud. 41 (1904).

 

Spalt G 1351 band 10, 1929

Webbansvarig