Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GRÄDDA gräd3a2, v.2 -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING (†, Palmcron SundhSp. 34 (1642)), -NING; -ERSKA (utom i fråga om voffelbruk l. yrkesmässig råntillvärkning bl. tillf., Östergren (1925)).
Ordformer
(gredda 16931741. grädda c. 1600 osv.)
Etymologi
[sv. dial. grädda; möjl. urspr. samma ord som GRÄDDA, v.1, o. avseende det förhållandet att en hårdare yttre skorpa bildas vid gräddningen]
1) (numera i sht i norra o. mellersta Sv. samt kok.) utsätta en degartad l. (tjock)flytande massa för stark, torr värme, i sht i ugn, så att den får (fastare) konsistens o. blir genombakad, baka; vanl. med obj. betecknande dels (bulle l. kaka o. d. av) degen l. massan, dels det som gm gräddningen åstadkommes; äv. med subj. betecknande ugn l. hetta o. d.; äv. i pass. med intr. bet., ngn gg refl., förr äv. intr.: gm att vara utsatt för värme bliva (genom)bakad; äv. (i sht ss. senare led i ssgr) i p. pf. med mer l. mindre adjektivisk bet.: som gm att vara utsatt för stark värme blivit (genom)bakad. Grädda bröd, vofflor, rån, pannkakor, plättar, en pudding. Tiukka, men ike väl gräddadha .. bullar. Bureus Suml. 24 (c. 1600). Brödet gräddar, eller gräddas, i ugnen. Lind (1749). Gräddningen sker under långsam och jämn värma. Warg 689 (1755). De större Bröd af hård deg, behöfva längre tid at gräddas. Fischerström 3: 397 (1787). Små degar (göras) .. hvilka väl omlindas med blader och gräddas en half timma. Landell Bligh 169 (1795). Brödet (är) jämt och lagom gräddadt. Linderholm 2: 224 (1803). Kakorna gräddas rostgula i ej för stark ugnsvärme. HemKokb. 326 (1903). Auerbach (1909; refl.). Det upphettade blocket gräddar inifrån ock värmen från elden utifrån. Landsm. 1911, s. 372 (i fråga om tillagning av spettkaka). Brödet som alltid var tunt och ojäst, gräddades på gjutjärnshällen. ArkNorrlHembygdsf. 1924—25, s. 83. — jfr FULL-, FÄRDIG-, HALV-, IN-, UT-GRÄDDA, ävensom NY-, O-GRÄDDAD.
2) i överförd anv.
a) (†) med avs. på jord: gm stark upphettning komma att övergå till l. bilda en sammanhängande l. kompakt massa; anträffat bl. i den särsk. förb. GRÄDDA TILLHOPA.
b) (i fackspr.) med avs. på färsk kopia av tavla från äldre tid: insätta i varm ugn för att giva den sprickigt utseende o. guldton. 2NF 30: 49 (1919).
Särsk. förb.: GRÄDDA (I)GENOM10 (0)40 l. (0)32. (numera i sht i norra o. mellersta Sv. samt kok.) till 1: genombaka; nästan bl. i pass. med intr. bet. Lundell (1893). jfr GENOM-GRÄDDA.
GRÄDDA TILLHOPA. (†) till 2 a. Denna jordart (dvs. mojord) plägar merendels gräddas och slaggas tilhopa af hettan, medan den ligger på Milan. Wallner Kol. 27 (1746).
Ssgr (till 1; numera i sht norra o. mellersta Sv. samt kok.): GRÄDD-PANNA. panna vari pannkakor o. d. gräddas. Ihre (1769). Dalin (1852). Östergren (1925).
-PLÅT. bakplåt. Östergren (1925).

 

Spalt G 1134 band 10, 1929

Webbansvarig