Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GRO grω4, sbst.1, r. l. f.; best. -n; pl. -r.
Etymologi
[bildat av GROBLAD]
(av Landtbruksstyrelsen föreslagen) benämning på växtsläktet Plantago Lin. NormFört. 17 (1894).
Ssg: GRO-VÄXT. bot. i pl. ss. benämning på familjen Plantaginaceæ. jfr GROBLADS-VÄXT. Holmström Naturl. 140 (1895).

 

Spalt G 949 band 10, 1929

Webbansvarig