Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GRISELBJÖRN gri3sel~bjœ2rn l. gris3el~, i södra Götal. o. på Gotl. äv. ~bjœr2n, l. GRISLIBJÖRN gri3sli~ l. gris3li~, m. l. r.; best. -en, vard. i mellersta o. norra Sv. äv. =; pl. -ar.
Ordformer
(grisel- 1877 osv. grissel- 1878 osv. grisli- (-le, -ly-) 1862 osv. grissli- (-zz-, -ly-) 1922 osv.)
Etymologi
[efter eng. grizzly bear; av grizzly, gråaktig (jfr GREDELIN), o. bear, björn. Adjektivet uppfattas stundom ss. varande det eng. grisly, gräslig; jfr de nylat. artnamnen horribilis o. ferox]
i sht zool. o. jäg. individ av en stor o. vild björnart i nordamerika, Ursus cinereus Desm. (horribilis Ord., ferox Is. Geoffr.), grå björn. Reid Björnjäg. 167 (1862). Hedin Pol 2: 376 (1911). 4Brehm 3: 475 (1922).

 

Spalt G 947 band 10, 1929

Webbansvarig