Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GRIMMEL, sbst.2
Etymologi
[bildat till stammen i GRIMMA]
(†) koll.: smutsränder (i ansiktet). Men om icke svärtan / Se’n går bort, o himmel! / Omkring munn hvad grimmel / Står då icke qvar. CFDahlgren 2: 191 (1842).

 

Spalt G 916 band 10, 1929

Webbansvarig