Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GREPE gre3pe2, sbst.2; bygdemålsfärgat i vissa trakter äv. GREP, gre4p, sbst.2; r. l. m.; best. -en32 resp. 40 ((†) grepan Rålamb Resa 57 (1658, 1679; samma sida: Grepen)); pl. -ar; förr äv. GREPA, sbst.2, r. l. f. (l. m.).
Ordformer
(greep- 1710. grep- 1538 osv. grepp- 1655 (: gryt greppa, nom.). gre(e)p 1640 osv. grepa, oblik kasus 15381766; grepa, nom. 16521764. grepe 1554 osv. Anm. Jfr anm. i formavdeln. under GREP, sbst.1)
Etymologi
[sv. dial. grepe, motsv. ä. d. grebe, greppet i handen, nor. dial. gripe, greppet i handen; nyisl. gripi, handfull, feng. gripa, handfull; till stammen i GRIPA]
på kärl, korg o. liknande (ofta rundt) föremål fäst inrättning, så beskaffad att handen l. ett redskap (en ”krok” o. d.) vid föremålets lyftande, förflyttning l. upphängning kan gripa om l. i den resp. trädas gm den; dels om över ett kärl (en gryta, en spann o. d.) l. en korg o. d. anbragt, vid kanterna av kärlet fäst (stundom nedfällbart) böjt handtag; dels (numera föga br.) om på sidan av ett kärl l. en korg o. d. (ensamt l. ett på var sida) anbragt öronliknande handtag (ofta: öra); förr o. ännu i bygdemålsfärgat spr. äv. i allmännare anv.: handtag; jfr FATTAN, GREPAN, GREPP HANDFÅNG. VarRerV 30 (1538). (Ett silverstop) medh fem förgyltte giordher och enn förgyltt grepe. GR 26: 372 (1556). 1: st: jernspiell utan grepe. VDAkt. 1705, nr 324 (1704). Hvita kaffekoppar med grepe. GHT 1895, nr 226, s. 4. Där finns intet lås (på dörren), endast en grepe af trä. TurÅ 1911, s. 211. Under det att korgarna i Roslagen och Sörmland hava den nordsvenska fästningen med grepen lagd mot korgväggens insida .., hava de Dalsländska .. korgarna grepen fastbunden på utsidan av väggen. Rig 1921, s. 131. — jfr GRYT-, HAND-, JÄRN-, KITTEL-, KORG-GREPE m. fl.
Ssgr: A: GREP-FORMIG. (grep- 1889. grepe- 1829).
-GLAS. (grep- 18111848. grepe- 1754). (†) glas med öra. BoupptVäxjö 1754. Därs. 1848.
-KOPP. (†) kaffe- l. tekopp med öra. BoupptVäxjö 1767. En Thé-Servis af .. Ost-Indiskt Postlin samt Grepkoppar. DA 1825, nr 92, s. 4.
-KORG. (grep- 1669 osv. grepa- 18021832. grepe- 17501775) korg med över korgens mynning anbragt böjt handtag. ÅgerupArk. Bouppt. 1750. Uppe i björkbacken stodo .. (skördefolkets) grepkorgar med .. mjölkbuteljen och kakan. Heidenstam Alienus 3: 93 (1892).
B (†): GREPA-KORG, se A.
C (†): GREPE-FORMIG, -GLAS, -KORG, se A.
Avledn.: GREPAD, p. adj. (-ad c. 1755 osv. -at 16401652) (numera föga br.) som är försedd med grepe. Linc. (1640). Mörner Bråv. 67 (1916).

 

Spalt G 894 band 10, 1929

Webbansvarig