Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GRE gre4, adj.
Ordformer
(gree)
Etymologi
[sv. dial. (Värml., Dalsl.) gre, (Dalarna) gredär, motsv. nor. dial. grei(d), enkel, klar, lätt att komma överens med m. m., isl. greiðr, som icke vållar besvär m. m., got. garaiþs, föreskriven, stadgad; eg.: beredd, färdig, sannol. ur en ä. bet.: som kan begiva sig i väg l. rida, av prefixet ga- o. stammen i RIDA; jfr GRE, v., GREJA, v., o. (BE)REDA]
(i vissa trakter, starkt bygdemålsfärgat) i uttr. icke vara gre, icke vara god att ”tas” med. Du (dvs. tsar Peter) ska tro, den Piga (dvs. stolts Narva) är ey gree; / Hon leer åth dine Krigzhärar store! Dahlstierna (SVS) 162 (c. 1700).

 

Spalt G 875 band 10, 1929

Webbansvarig