Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GRASSATIM grasa3tim2, förr äv. GRASSATUM l. GRASSAT, förr äv. GASSATIM l. GASSATUM, adv. o. sbst. n.
Ordformer
(gassatim 16291904. gassatum 1749. grassat (grasat) 1624 (: grasat buss)1755 (: grassat-gånger). grassatim (grasa-) 16601891. grassatum (grasa-) 1625c. 1820)
Etymologi
[jfr d. grassat; av mnt. grassatum (gān) (t. grassaten gehen) resp. t. gassatum, gassatim (gehen) (med skämts. anslutning till gasse, gata), av lat. grassatum, sup. till grassari, ströva omkring (se GRASSERA), resp. ombildning härav med den lat. adv.-ändelsen -im]
I. adv.
a) (i fråga om ä. förh.) i sådana uttr. som gå, äv. löpa, förr äv. rida l. åka o. d. grassatim, ströva omkring (resp. rida l. åka omkring) på gatorna o. d.; särsk. i fråga om studenters o. djäknars kringströvande osv. under stoj o. oväsen, i sht nattetid). (Djäknarna) löpa med sina dragna weryor grassatum. BtÅboH I. 2: 101 (1625). Om natten gingo någre aff greffve Wirtenbergz tienare .. grassat, och slogo i hiäl en Skomakare gesel. Gyllenius Diar. 201 (c. 1660). (De) rijda och Grasatim, hugga både i Wäggar och Taak. Fernander Theatr. 27 (1695). Medan .. (Tegnér) var hemma lärer han oupphörligt befallt fram sina hästar och åkt grassatim kring gatorna i Wexiö. Geijer Brev 370 (1840). WoJ (1891). — jfr (†): leva grassatim, ”leva rövare”. Den fraktion (av pöbeln) .., som lefver grassatim på litteraturens och konstens område. BEMalmström 7: 403 (1845).
b) (†) ss. utrop: hej! l. dyl. Hurra, grassatum! / Skål för min ungdom och vår! Bellman SkrNS 1: 128 (1771).
II. (†) sbst.: kringströvande på gatorna o. d. under stoj o. oväsen; jfr GRASSAT-GÅNG. (Studenterna påstå sig) aldrigh förr fundna antingen i öfwerflödigt drickande, grassat eller något tumult. ConsAcAboP 1: 240 (1647). Öfverdådiga synder .. med grassatim, natteskrij, slagsmåhl (osv.). IDHultman (c. 1734) i HC12H 1: IV.
Ssgr (†): A: GRASSAT-BRODER. (grassat- 1625. grassatie- 1624. grassatims- 1659) mansperson som (tillsammans med andra) strövar omkring på gatorna under stoj o. oväsen (i sht nattetid). Någre grasatie bröder, hwilka hafva om nattetijd huggitt vthj hans portt. BtÅboH I. 2: 49 (1624). ConsAcAboP 2: 172 (1659).
-BUSS, m. = -BRODER. BtÅboH I. 2: 68 (1624).
-GÅNG. (grassat- 16601755. grassate- 17031709. grassatims- 1730) kringströvande (på gatorna) under stoj o. oväsen. ConsAcAboP 2: 206 (1660). Den otidiga grassatims gång, som sistl:ne Lögerdagz affton .. här i staden timade. VRP 15/12 1730. Leinberg Skolv. 3: 282 (1755).
B: GRASSATE-GÅNG, se A.
-RIDANDE, n. jfr GRASSAT-GÅNG. Grassateridande och natteskjutande. MGDelaGardie (1671) hos Annerstedt UUH II. 1: 137.
C: GRASSATIE-BRODER, se A.
D: GRASSATIM-GÅENDE, n. = GRASSAT-GÅNG. Schmedeman Just. Reg. (1706).
E: GRASSATIMS-BRODER, -GÅNG, se A.
-GÅNGARE. person som ”går grassatim”. VRP 15/12 1730.

 

Spalt G 844 band 10, 1929

Webbansvarig