Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GOTLÄNDSK got3~län2sk l. ~län2dsk, l. 4~1 (got4ländsk (i) led(igt spr.) -nsk LoW (1911); ofta utt(alat) .. utan d; akut l. ibl. grav Östergren (1925)), adj.; adv. -T.
Ordformer
(got- 1524 osv. gott- 16871926. gut- 1524. gull- 1524. -lan(d)sk 15241730. -ländisk c. 1630. -ländsk (-lend-) 1524 osv. -länsk (-len-) 1687, Östergren (1925; angivet ss. ibl. skrivet utan d))
Etymologi
[fsv. gotlansk]
adj. till GOTLAND: på l. från Gotland l. utmärkande för l. gällande Gotland, gotlands-. Thenne Gotlanska resza. GR 1: 224 (1524). Thet Gotlendske kriget (dvs. kriget mot Gotland). Svart G1 79 (1561). Gothländska Qvinnor. Wallin GothlSaml. 1: 112 (1747). Gotländska skulpturverk. Fornv. 1914, s. 32. — (†) i pl. best. ss. sbst.: gotlänningarna. Den .. Föreeningz Punct, som dhe Gottlänske medh Swea Konung giorde. Hadorph GothlL Föret. B 1 b (1678, 1687).
Avledn.: GOTLÄNDSKA, i bet. 1 f., i bet. 2 r. l. f.
1) gotländsk kvinna. Weste (1807).
2) gotländskt språk, gotländsk dialekt, gutniska. Gottländskan är .. mycket benägen för diphtonger. Munch FsvFnoSpr. 31 (1849). HGeijer hos Flodström SvFolk 204 (1918).

 

Spalt G 776 band 10, 1929

Webbansvarig