Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GOTIK gωti4k l. go- l. gå-, r. l. f.; best. -en.
Etymologi
[jfr t. gotik, eng. gothic, fr. gothique, adj., av it. gotico (se GOTISK)]
konst. gotisk stil (jfr GOTISK 4); i sht: gotisk byggnadsstil, spetsbågsstil. Gothiken, djerf och högsint, kräfver stora massor. Rydqvist Resa 14 (1838). Ornamenter i gothik. Snoilsky 2: 233 (1881). Picardi, Isle-de-France och Normandie ha .. närmast gifvit upphof till gotikens underbara stilsystem. Hahr ArkitH 242 (1902). — jfr HÖG-, SEN-, TEGEL-, UNG-GOTIK m. fl.
Ssgr (konst.): GOTIK-BYGGNAD. byggnad i gotisk stil. 2NF 19: 189 (1913).
-SLOTT. jfr -BYGGNAD. Kleen Kvinn. 90 (1910).

 

Spalt G 773 band 10, 1929

Webbansvarig