Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GORILLA gωril3a2, f.||ig. l. r.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[av eng. gorilla, år 1847 av den amerik. missionären Savage upptaget ss. namn på ifrågavarande djur, efter ett i den gr. skildringen av den kartagiske upptäcktsresanden Hannos färd längs Afrikas västkust omkr. 500 f. Kr. (i formen γορίλλας, ack. pl.) citerat afrikanskt ord betecknande en vild, långhårig människoliknande varelse]
människoapan Gorilla gorilla Wyman (Troglodytes gorilla Cuv.). Mest menniskolika äro några af Gamla Verldens svanslösa apor, t. ex. .. Gorillan eller jätteapan (Troglodytes gorilla), som, då den står upprätt, är nära tre alnar hög. Thorell Zool. 2: 96 (1861). FoFl. 1906, s. 195, 196.
Ssgr: GORILLA-HANNE.
-UNGE.

 

Spalt G 764 band 10, 1929

Webbansvarig