Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GONDOLJÄR gon1doljä4r l. -jæ4r, äv. -IÄR -i- l. 0104, m.; best. -en, äv. -n; pl. -er.
Ordformer
(förr ofta skrivet gondolier)
Etymologi
[av fr. gondolier, av it. gondoliere, avledn. av gondola (se GONDOL)]
gondolförare. SvBrIt 1: 80 (c. 1700). Snoilsky 1: 9 (1869).
Ssgr: GONDOLJÄR-SÅNG. = -VISA. Cederschiöld Rytm. 97 (1905).
-VISA, r. l. f. venetiansk roddarvisa, barkaroll. Atterbom i PoetK 1820, 2: 154.

 

Spalt G 762 band 10, 1929

Webbansvarig