Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GOLGAS gol4gas (gå´llgass Dalin), r. l. m. (m. Dalin, WoJ (1891)) ((†) n. Stiernman Com. 6: 530 (1718)); pl. -er (Dalin (1852)).
Ordformer
(golgas 18151891. gol(l)gast 17181739)
Etymologi
[jfr t. golgas; av turk. gül-g͜hāze, om ett slags blommigt tyg, av gül, blomma, ros, o. g͜hāze, ytterst av pers. käž, gäž (se GAS, sbst.2)]
(numera knappast br.) benämning på ett slags (eg. turkisk) ylleflanell, dubbelsidigt tryckt med färgade mönster. Stiernman Com. 6: 530 (1718). Golgas .. göres i England och Tyskland. Synnerberg (1815). Dalin (1852). WoJ (1891).
Ssg: GOLGAS-TRYCK. (numera knappast br.) tekn. vid tryckning av ”golgas” använd metod. Vid Golgastryck beror mönstrets frambringande .. derpå, att man genom pressning förhindrar de mönstret motsvarande ofärgade delar, att upptaga färg. Liedbeck KemTekn. 817 (1868). WoJ (1891).

 

Spalt G 752 band 10, 1929

Webbansvarig