Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GNÄS, sbst.
Etymologi
[jfr östsv. dial. gnäs, fnas, mjäll; möjl. till en stam gnīs-, som sannol. föreligger i östsv. dial. gnissa, gnida o. skubba, ävensom i östfris. gnīsen, skära tänder, o. som utgår från roten i GNIDA]
(†) metall. Gnäs är .. vid kopparskärstens vändrostning .. det verk, eller den skärsten, som, under vändningen på 2 eller 3 eldar, fallit under sönderslagning så små, at den nu mera intet kan läggas närmast hultet, utan lägges midtuti eller högre up uti rosten. .. Den heter eljest Småverk. Rinman (1788).

 

Spalt G 678 band 10, 1929

Webbansvarig