Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GNADD gnad4, m. l. r.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[sv. dial. (Norrb., Västerb.) gnadd, m.; jfr nor. dial. gnadde, uppstickande pigg, m. m., isl. gnaddr, liten gosse; till en germ. stam gnað-, skrapa o. d. (jfr GNODING), sidoform till gnat- (se GNATA, GNATT); urspr.: avskrapat (frånlossnat) litet stycke l. dyl.].
(i vissa delar av Norrl.) benämning på den (i sht i Lappland vanliga) blodsugande lilla myggan Ceratopogon pulicularis Lin., svidknott; oftast ss. koll. Dahlbom Insekt. 329 (1837). Moln af mygg och gnadd .. hindra en att se hvad man skrifver. TurÅ 1895, s. 148 (1877).

 

Spalt G 640 band 10, 1929

Webbansvarig