Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GLÄDSAM l. GLÄDJESAM, adj. -samt; -samme, -samma; -sammare.
Ordformer
(gläd(h)- 15411838. glädje- 1851)
Etymologi
[avledn. av GLÄDJE]
(†) glädjefull; glädjande; jfr GLADSAM. Thet glädhsamma och saligha Christi Rike. FörsprSef. (Bib. 1541). Een glädhsam Åårshöghtijdh. Sak. 8: 19 (Därs.). Våra lefnads-år .. hafva .. i detta heliga ords anammade sanningar .. sin glädsammaste början. Wallin Rel. 4: 327 (1838). (Det) torde .. vara glädjesamt att blifva qvitt (rätten att sända representant till riksdagen). NVexjöBl. 1851, nr 48, s. 2.

 

Spalt G 612 band 10, 1929

Webbansvarig