Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GLYCERIN glys1eri4n l. gly1-, n. (Berzelius ÅrsbVetA 1847, s. 346, osv.) l. r. (Liedbeck KemTekn. 838 (1868) osv.); best. -et, ss. r. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =.
Etymologi
[jfr t. glyzerin, eng. glycerine, av fr. glycérine, av den fr. kemisten Chevreul bildat till gr. γλυκερός, söt, biform till γλυκύς, söt (jfr GLYCIN, sbst.1—2)]
i sht kem. benämning på en (år 1783 av den sv. kemisten Scheele upptäckt) i vatten o. sprit löslig, färg- o. luktlös, sött smakande, tjockflytande vätska (en treatomig alkohol som i form av estrar av fettsyror förekommer i fetter o. feta oljor o. som framställes ur dessa gm sönderdelning vid närvaro av vatten); jfr OLJE-SOCKER. Berzelius ÅrsbVetA 1837, s. 260. Glycerin begagnas ofta utvärtes mot åtskilliga hudsjukdomar, i synnerhet sådana der huden är torr och klåda förekommer. Uhrström Hemläk. 136 (1879). Öhrvall Smaks. 16 (1889). — jfr FRÄKNE-, GELATIN-, NITRO-GLYCERIN.
Ssgr: GLYCERIN-BAD. (i fackspr.) preparat av glycerin o. karbolsyra som användes till tvättning av husdjur för ohyra, skabb o. d. NF 5: 481 (1882). TLandtm. 1885, Annonsbl. nr 5, s. 2. Anm. I samma bet. förekommer i fackspr. äv. ssgn glycerindip [av eng. glycerine dip]. SmålAlleh. 1883, nr 17, s. 4. Lindgren Läkem. (1891).
-ESTER. kem. glycerid. 2NF 20: 624 (1914). Därs. 26: 94 (1917).
-FOSFORSYRA~0020. kem. (bl. a. i hjärn- o. nervsubstansen ingående) förening av glycerin o. fosforsyra. Berzelius ÅrsbVetA 1846, s. 474. BonnierKL (1924).
-GELATIN. farm. gelatinglycerin. Ahlberg FarmT 303 (1899). 2NF (1908).
-KRUT. (föga br.) nitroglycerin. Ekbohrn (1868; med hänv. till sprängolja). Ekbohrn (1904).
-SALVA, r. l. f. farm. av stärkelse, glycerin o. vatten beredd salva. Uhrström Hemläk. 136 (1879). SvFarm. 339 (1901).
-SVAVELSYRA~0020. kem. kemisk förening av glycerin o. svavelsyra. Berzelius ÅrsbVetA 1837, s. 260. 2NF (1908).
-SYRA, r. l. f. kem. vid oxidation av glycerin med salpetersyra erhållen treatomig organisk syra. Keyser Kemien 3: 159 (1876). Widman OrgKemi 51 (1895).
-SÅPA, r. l. f. jfr -TVÅL. Kindblad (1871). 2UB 7: 478 (1903).
-TRINITRAT. kem. -nitroglycerin. 2UB 7: 416 (1903).
-TVÅL. med glycerin tillsatt toalettvål. TT 1871, s. 367. Svedberg Farm. 178 (1889).
Avledn.: GLYCERINERA, v. -ing. [efter t. glyzerinieren] (i fackspr.) gm viss behandling med glycerin giva (sidenband o. d.) en egendomlig glans. Glycerinerade hattband. SvD(A) 1920, nr 255, s. 8.

 

Spalt G 599 band 10, 1929

Webbansvarig