Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GLUNGA gluŋ3a2, r. l. f.; best. -an.
Etymologi
[jfr sv. dial. (Gotl.) glongä, glungä, blomma (jfr uttr. vattnet blommar ss. benämning på vattenglungan)]
växt tillhörande släktet Byssus Lin., omfattande en mängd lågt utvecklade lavar o. alger; jfr MJÖLING; numera nästan bl. ss. senare ssgsled. Glungan består än af ett pulfveraktigt ludd eller fiun, än liknar en fibrös måssa. Fischerström 4: 92 (1792). — jfr JORD-, LYS-, STEN-, VATTEN-, VIOL-GLUNGA.

 

Spalt G 592 band 10, 1929

Webbansvarig