Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GLOSSAR glosa4r, n. (Lundell (1893) osv.) l. r. (SkrHVSamfU II. 3: I (1892) osv.); best. -et, ss. r. -en, äv. -n; pl. = l. -er; l. GLOSSARIUM glosa4rium, äv. 0302 (glosáriumm Dalin), n.; best. -iet; pl. -ier.
Ordformer
(-ar 1893 osv. -arium 1785 (: Glossarier, pl.), 1809 osv.)
Etymologi
[jfr t. glossar, n., glossarium; av mlat. glossarium, avledn. av glossa (se GLOSA, sbst.)]
ordlista med översättningar l. förklaringar (särsk. över utländska l. föråldrade l. sällsynta ord); numera företrädesvis om dyl. förteckning omfattande ord ur ett enskilt litteraturalster. Arabiska Glossarier. Thorberg ÖsterlSpr. 8 (1785). (Den danska) Öfversättningen (av Nials saga) är ganska god, Glossariet med flit utarbetadt. Phosph. 1810, s. 381. Ett .. Glossarium, eller en Grekisk Ordbok. Norrmann Eschenburg 1: 243 (1817). Efter texttrycken följa i hvart band (av Schlyters Sveriges gamla lagar) glossarier .. öfver det fornsvenska lagspråket. Wisén i 3SAH 4: 250 (1889). Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket. Dahlgren (1890; boktitel). ArkNF 23: 256 (1907).

 

Spalt G 588 band 10, 1929

Webbansvarig