Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GLETSCHER glät4ʃer, r. (m. Sundén (1885), Lundell); best. -n; pl. gletschrar, äv. (numera föga br.) =.
Ordformer
(gletsch, sg. 18521854. gletscher, sg. 1832 osv. gletscher, pl. 18281904. gletschrar, pl. 1849 osv. Anm. Formen gletscher uppgives av Meurman (1846) o. Ahlman (1872) förekomma endast i pl.)
Etymologi
[liksom d. gletscher av t. (schweiz.) gletscher, av ett ej påvisat lat. glaciarium (jfr GLACIÄR), avledn. av lat. glacies, is. Med avs. på formen gletsch, jfr t. dial. (Schweiz) gletsch, glatsch, av lat. glacies, is (se GLASS)]
glaciär, jökel; i sht om glaciär i Alperna. Berzelius ÅrsbVetA 1828, s. 320. SDS 1908, nr 148, s. 4. — jfr HÄNG-, PARASIT-, TVILLING-GLETSCHER.
Ssgr (i sht geol.): GLETSCHER-BORD. klippstycke på gletscher som vilar på en issockel därigm att isen smält bort omkring, men icke under detsamma. Lindström Lyell 261 (1859). Hedin Transhim. 1: 388 (1909).
-BRUNN. rämna i en gletscher gm vilken det på gletscherns yta bildade smältvattnet strömmar ned mot dess botten. Hedin GmAs. 1: 276 (1898).
-LOPPA. zool. den till hoppstjärtarna hörande insekten Isotoma saltans Ag. 1Brehm III. 2: 160 (1876). BonnierKL 5: 920 (1924).
-PORT. öppning under en gletschers nedre ända, ur vilken den av smältvattnet bildade gletscherälven rinner fram. Hedin GmAs. 1: 278 (1898).
-STRÖM. (mindre br.) = -ÄLV. Bergstrand Geol. 28 (1859).
-ÄLV. älv som bildas av smältvattnet från en gletscher. Hedin GmAs. 1: 241 (1898).

 

Spalt G 554 band 10, 1929

Webbansvarig