Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GITTER git4er, n.; best. gittret; pl. =; pl. best. gittren l. gitterna.
Ordformer
(gätter 1628 (: gätterverk))
Etymologi
[av t. gitter, sidoform till t. gatter (se GALLER, sbst.2)]
1) (†) galler (se GALLER, sbst.2 1). Möller (1745, 1755; under araignes). Dens. (under balustrade).
2) (i fackspr.) om gallerliknande inrättning o. d.; jfr GALLER, sbst.2 2. Plattorna (i ackumulatorn) äro gitter (nät) af bly med håligheterna utfyllda af mönja. Moll Fys. 3: 58 (1899). — särsk.
a) fys. o. astr. för framkallande av diffraktionsspektrum avsedd inrättning gjord av parallella, tätt invid varandra spända, fina trådar l. (numera vanl.) av på glas l. metallspegel tätt uppdragna, parallella linjer; jfr GALLER, sbst.2 2 c. NF 3: 1191 (1880). — jfr BÖJNINGS-, DIFFRAKTIONS-, KONKAV-GITTER.
b) fys. mellan glödtråden o. anodplattan i ett vakuumrör belägen elektrod (hjälp- l. kontrollelektrod); jfr GALLER, sbst.2 2 d. 2NF 28: 751 (1918). Ett rör med fyra elektroder, d. v. s. med tvenne gitter. SvD(B) 1924, nr 105, s. 7.
c) kristall. om strukturen l. den geometriska anordningen av atomerna i en kristall. 2NF 36: 1213 (1924). — jfr KRISTALL-, RUM-GITTER.
Ssgr: (2 a) GITTER-SPEKTROSKOP. fys. spektroskop som är försett med gitter. Ymer 1907, s. 378.
(2 a) -SPEKTRUM. fys. diffraktionsspektrum, böjningsspektrum. NF 3: 1191 (1880).
(1) -VÄRK, n. [efter t. gitterwerk] galler; numera bl. ngn gg i fackspr., om gallerliknande järnkonstruktion, gallervärk. OxBr. 10: 110 (1628). Mastsignaler skola utföras antingen af gitterverk eller ock af smidda plåtrör. TT 1899, Byggn. s. 76.

 

Spalt G 441 band 10, 1928

Webbansvarig