Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GISS, sbst.2
Etymologi
[till GISSA, v.]
(†) i uttr. på giss, gissningsvis. Hvar af Häradet ock Giället ha sina Namn, kan jag intet, utan på giss, säga. Œdman Bohusl. 354 (1746). Weste (1807; angivet ss. pop.).

 

Spalt G 429 band 10, 1928

Webbansvarig