Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GISKE jis3ke2, r. l. m.
Ordformer
(gisk 17331762. giske 17331922)
Etymologi
[möjl. dialektal form för ”getsko”; jfr nor. gjeiskje, geiske, namn på Epilobium augustifolium Lin., sannol. utvecklat ur nor. gjeitsko, ”getsko”; (jfr dock isl. geitskǫr, getragg; se MOlsen hos Rygh NG 11: 505); jfr vidare namnet ”lappskogräs” på Aconitum septentrionale Kœll., ävensom sv. dial. (Västerb.) jäsk, namn på ormbunksläktet Polypodium Lin.]
(numera föga br.) i Medelpad: örten Aconitum septentrionale Koell., alpstormhatt. Linné Bref I. 1: 336 (1733). Rothof (1762). Lindman NordFl. 3: 126 (1902).

 

Spalt G 428 band 10, 1928

Webbansvarig