Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GIRO ji4ro l. -rå l. -rω, äv. 32, n. (m. WoJ (1891); r. Cannelin (1921)); best. -t; pl. (i bet. 3, föga br.) -n.
Etymologi
[av it. giro, eg. omlopp, av lat. gyrus, cirkel, kretslopp, av gr. γῦρος med samma bet.]
i sht bankv.
1) överflyttning efter skriftlig anvisning av ett tillgodohavande från en deponents bankkonto till en annans; jfr GIRERA; i ssgr. — jfr POST-GIRO.
2) (numera knappast br.) i fråga om växel: överlåtelse till annan person medelst anteckning härom på baksidan av växeln. Andersson (1845). SFS 1880, nr 15, s. 3. BonnierKL (1924). — jfr BLANKO-GIRO.
3) elliptiskt för GIRO-RÄKNING l. -KONTO. Ett belopp stående på giro. Sätta in pängar på giro. Forssell Stud. 2: 129 (1888). — jfr BANK-GIRO.
Ssgr (i allm. bankv.): (1) GIRO-BANK, pl. -er. (i sht förr) bank vars huvudsakliga rörelse bestod i överföring (girering) av deponerade medel från en räkningsinnehavares konto till en annans, depositionsbank. Holmbergsson Sartorius 61 (1800). Rosenberg Bankv. 6 (1878).
(1, 3) -CHECK. check som ngn utfärdar på sitt tillgodohavande på giroräkning. —
(1, 3) -KONTO. jfr -RÄKNING. WoJ (1891).
(1) -KORT, n. post. kort som utställes i o. för överföring av medel från ett postgirokonto till ett annat. 2NF 37: 1130 (1925).
(1, 3) -RÄKNING. om bankräkning på vilken insatta medel tillhandahållas vid anfordran, upp- o. avskrivningsräkning, checkräkning; jfr FOLIO- -RÄKNING. SydsvD 1870, nr 113, s. 3. SFS 1897, nr 27, s. 5.
(1) -RÖRELSE. Rosenberg Bankv. 6 (1878). jfr POST-GIRO-RÖRELSE.

 

Spalt G 427 band 10, 1928

Webbansvarig