Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GETAPULIEN je1tapɯ4lien, n.
Etymologi
[namnet, som är känt sedan 1860-talet, syftar på att getskötsel förr idkades i stor utsträckning i Småland o. är sannol. urspr. bildat till GET-PUL. Numera torde namnets senare led ofta anslutas till landskapet Apulien i Italien]
skämtsam benämning på Småland, särsk. de inre, magrare trakterna.
Avledn. (skämts., föga br.): GETAPULIANARE, m. smålänning. Getapulianare hemma ock i Lund. Landsm. VII. 3: 1 (1883).
GETAPULIANSK, adj. småländsk. Hedenstierna StutaP 177 (1899).
GETAPULISK, adj. småländsk. SmålAlleh. 1883, nr 122, s. 3.

 

Spalt G 358 band 10, 1928

Webbansvarig