Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GESTATION, r. l. f.; best. -en.
Etymologi
[jfr t. gestation, av lat. gestatio, till lat. gestare, bära]
(†) med. o. veter. havandeskap, dräktighet. Under gestationen. TLäk. 1834, s. 67. BonnierKL (1924).
Ssgr (†; med. o. veter.): GESTATIONS-TERMIN. jfr -TID. Djur, som ej befunno sig i gestationsterminen. TLäk. 1835, s. 288.
-TID. tid under vilken en kvinna är havande l. ett hondjur dräktigt. VeckoskrLäk. 1: 72 (1781).

 

Spalt G 346 band 10, 1928

Webbansvarig