Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GESKICKT, p. adj.2
Etymologi
[liksom d. geskikt av t. geschickt, p. pf. av schicken, skicka, ordna (se SKICKA); jfr GESCHICKT, p. adj.1]
(†) skickad; lämpad, lämplig. Hwar wille wij bekommit en sådanna Furste (som G. I) .., så geskicht til regemente? Svart Ähr. 67 (1560).

 

Spalt G 341 band 10, 1928

Webbansvarig