Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GERÅDA, v.; p. pf. -ad.
Etymologi
[liksom d. geraade av mnt. geraden; jfr t. geraten]
(†)
1) råka. Alt derföre är jagh gerådader i största trångemåhl och medellössheett. VDAkt. 1691, nr 237.
2) lända (till), bliva (till). Att E. K. Gud högeligen för freden .. tacker, förmodandes att then .. E. K. .. till gode .. skulle geråde. Gustaf II Adolf 604 (1629).

 

Spalt G 338 band 10, 1928

Webbansvarig