Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GERMAN jærma4n, äv. jer-, adj.; adv. -T.
(föga br.) adj. till GERMAN, sbst.: germansk. Levertin (1890) hos Söderhjelm Levertin 1: 300. Från frågan om den skandinaviska oenigheten öfvergick professorn till den germana. Berg Germ. 23 (1916).

 

Spalt G 336 band 10, 1928

Webbansvarig