Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GEO- je1o-, äv. je1å- l. je1ω-. Anm. Uttalet ge1torde numera bl. förekomma ss. läsuttal av rena fackord. Förr var uttalet med g- vanligare. Dalin (1852) upptar uttalet gäå- ss. enda uttal av GEOCENTRISK, GEODESI, GEOGNOSI, GEOGNOST, GEOGONI, GEOLOG(I), GEOLOGISK, GEOMANTI, under det att uttalet jeo- enligt honom förekommer i GEOGRAF(I), GEOGRAFISK, GEOMETER, GEOMETRI(SK).
Etymologi
[jfr t. o. eng. geo-, fr. géo-, av gr. γεω-, av γῆ, jord. Vissa av ssgrna förekomma redan i grekiskan, andra äro bildade först i de moderna språken]
i ssgr.

 

Spalt G 324 band 10, 1928

Webbansvarig