Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GENOM ssgr (forts.):
GENOM-TRÖSKA, v. [jfr d. gennemtærske, t. durchdreschen]
1) till 2 b slutet: grundligt tröska (säd); äv. bildl.; i sht i p. pf. SvT 1852, nr 14, s. 2 (bildl. i fråga om nedgörande kritik av en uppsats). Väl genomtröskad råg. Östergren (1924).
2) (vard.) till 2 d α: (grundligt o. på ett själlöst l. ledsamt sätt) genomgå l. behandla (en skrift l. ett ämne); i sht i pass. (särsk. i p. pf.). Sedan författaren på detta sätt genomtröskat hvarje ord af texten, slutar han med den aflidnes personalier. Schück SvLitH 1: 323 (1888). Östergren (1924).
(2) -TVÄRA. (i sht i fackspr.) om väg, flod o. d.: gå fram tvärs igenom l. över (ngt, ss. ett område resp. en väg o. d.). Fennia III. 8: 2 (1890). Söder om Coolgardie genomtvärar (den transaustraliska) järnvägen nästan rätlinigt en del af den vidsträckta Victoria-öknen. 2NF 29: 577 (1919).
(jfr 2) -TÅG. [jfr d. gennemtog, t. durchzug, ävensom GENOM-TÅGA] handling(en) att tåga genom (ett område l. en stad o. d.); genommarsch; jfr DURK-TÅG, sbst.1 FördrStumsdorf 1635, s. B 2 a. I gengäld (för neutralitet) lofvade .. (Gustav II Adolf), att hertigdömet (Preussen) så mycket som möjligt skulle skonas från genomtåg och trupprörelser. HT 1917, s. 284.
(2) -TÅGA, v. [jfr t. durchziehen] tåga igenom l. fram genom (ett område l. en plats l. gata o. d.); jfr DURK-TÅGA. Dähnert 363 (1746). I Måndags förmiddag genomtågade flera Grenadier-kompagnier staden. Snällp. 1848, nr 8, s. 1. På konung Viktor Emanuels födelsedag såg jag flere af dessa skolor med egen musik i spetsen genomtåga gatorna. Rydberg RomD 142 (1874, 1877). Svenskarna ville ytterst ogärna genomtåga vänskapligt sinnade makters områden. HT 1918, s. 89.

 

Spalt G 302 band 10, 1928

Webbansvarig