Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GENOM ssgr (forts.):
(2) GENOM-SKJUTA, -ning. (genom- 1541 osv. igenom- 1561 (: egenom-)1758) [jfr d. gennemskyde, t. durchschiessen resp. durchschieben]
1) (med gevär, pilbåge o. d.) skjuta tvärs igenom (ngn l. ngt); numera i sht med sakobj.; i sht i pass. (särsk. i p. pf.); jfr DURK-SKJUTA. Han skal warda stenat, eller med skott genom skuttin. 2Mos. 19: 13 (Bib. 1541; Bib. 1917: skjutas ihjäl). Adjutanten Sicert .. hade med sig .. Salig Kungens (dvs. K. XII:s) genomskjutne hatt. HSH 7: 253 (c. 1750). Flera pontoner blefvo .. genomskjutna och sjönko med sina besättningar. IllMilRevy 1898, s. 53.
2) (numera knappast br.) skjuta (ngt) fram genom (ngt annat). (T.) Durchschiebung .. (sv.) genomskjutning. Wikforss 1: 410 (1804). Dalin (1852; med anm.: ”Vanligare Skjuta genom”).
3) om sak: gå tvärs igenom (ngt).
a) (†) herald. refl. Fyra röda Biälckar uprätt ståendes i goolt Fäldt, hwilke en icke alldeles uprätt blåer Biälcke sigh igenomskiuter, (betecknar) de Baleariske Öijar. Rålamb 4: 87 (1690).
b) (numera knappast br.) tr. Trattens spets, som genomskjuter dubbelbottnen, får nedgå till ett par tums afstånd från cylinderns botten. Leufvenmark Vin. 1: 124 (1869).
4) (i vitter stil, föga br.) hastigt passera från den ena till den andra sidan av (ngt). Blänkfyrarne belyste vägen klart, / Pilsnabba båtar viken genomsköto. CVAStrandberg 3: 139 (1868).
(2) -SKRIDA. (genom- 1840 osv. igenom- c. 1676) [jfr d. gennemskride, t. durchschreiten] (i vitter stil, numera föga br.) skrida fram genom (ngt). Hon genomskred rummet. Palmblad Nov. 1: 13 (1840). Man erinre sig .. (Svipdags) nedstigande i underjorden, där han genomskrider Nifelheim. Rydberg Myt. 1: 619 (1886). särsk. (†) bildl., med anslutning till GENOM 2 d α: (vid skildring) successivt gå igenom (en tids) olika händelser (o. förhållanden). Wij hafwe altså thetta Åhret 1614, osz ledandes widh Archivi Documenter, igenomskrijdit in til desz yttersta Månad. Widekindi G2A 259 (c. 1676).

 

Spalt G 283 band 10, 1928

Webbansvarig