Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GELÄGEN, adj.1
Etymologi
[av t. gelegen, eg. p. pf. av mht. geligen, passa (jfr LIGGA)]
(†) läglig, passande, välkommen. Offtabe(mäl)te Furste (av Kurland), hwilken freden emellan Kongl. M:t och Muscow icke war ännu gelegen. RARP 7: 174 (1660).

 

Spalt G 181 band 10, 1928

Webbansvarig