Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GEJSER gäj4ser, r. l. m.; best. -n; pl. gejsrar ((†) geysers SvLittFT (i övers. från eng.); geysirer NF (1882), 2NF (1908)).
Ordformer
(gejser (-ei-) 1854 osv. gejsir 1911. geyser 18361915 (: geysrar, pl.). geysir 18821924)
Etymologi
[av isl. geysir, eg. namn på en het springkälla i Haukadalur på Island, till isl. geysa, låta välla fram; jfr isl. gjósa, forsa fram (jfr fisknamnet GÖS)]
varm springkälla; urspr. o. vanl. om sådan på Island. SvLittFT 1836, sp. 680. Scheutz Jord. 221 (1856). (Till de vulkaniska efterfenomenen) höra de berömda gejsrarna på Island, i Yellowstone Park och på Nya Zeeland. Arrhenius Värld. 8 (1906).

 

Spalt G 175 band 10, 1928

Webbansvarig