Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GEJD gäj4d, äv. gaj4d, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(gejd 1871 osv. guid(e) 18721881)
Etymologi
[av eng. guide, av fr. guide (se GID)]
tekn. maskinelement avsett att styra fram- o. återgående maskindelar i deras rörelse, styrlist; äv. om ledskena för hisskorg. JernkA 1871, s. 22. (Pistongstångens tvärstycke) rör sig fram och tillbaka mellan två ledskenor .. s. k. gejder. Moll Fys. 2: 64 (1898). — jfr HISS-, TIMMER-GEJD.
Avledn.: GEJDA, v. tekn. förse med l. styra medelst gejd; i sht i p. pf. i adjektivisk anv. JernkA 1877, s. 363. Excentern verkar på gejdade kolfvar. TT 1902, K. s. 36. 5SvGeolU 6: 315 (1915). jfr LIN-GEJDNING.

 

Spalt G 174 band 10, 1928

Webbansvarig