Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GEHALT, r. l. m.?
Etymologi
[liksom d. gehalt av t. gehalt, till t. halten (se HÅLLA)]
(†) innehåll. — särsk.
a) om vad ett mynt innehåller av ädel metall, halt. Efter .. (myntets) innersta wärde och gehalt. Stiernman Com. 5: 873 (1701).
b) pregnant: värdefullt innehåll, värde. Han skapar alltid ej, den eld som flammar, / Om ögonblicket skänker den gehalt. Atterbom i Phosph. 1810, s. 7; jfr: Det tyska ”Gehalt” förtörnar. PElgström (1810) i BrefNSkolH 112 samt Polyfem II. 32: 2 (1810).

 

Spalt G 170 band 10, 1928

Webbansvarig