Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GEGEN-.
Ordformer
(gegen- 16241664. giägen- 1651. jegen- 1552. jegienn- 1600. kegen(n)- 15521613. kiegen- 1604. kägen- 15521565)
Etymologi
[av t. gegen- (se GEN-)]
(†) i ssgr: mot.
Ssgr (†): GEGEN-ARTIKEL. motartikel. Schroderus Os. 1: 705 (1635). Därs. III. 2: 314. —
-DEKLARATION. motförklaring. RARP 6: 319 (1658). Därs. 7: 142 (1660).
-PART. motpart. Schroderus Os. III. 2: 262 (1635). Därs. 314. —
-REGISTER. motregister, kontraregister. GR 23: 347 (1552). Stiernman Com. 1: 482 (1604).
-RÄKENSKAP. moträkning. Rudbeckius Kyrkiost. 54 (c. 1635).
-RÄKNING. moträkning. ConsAcAboP 1: 346 (1648). At ingenting af them (dvs. kyrkovärdarne) må försummas, förgätas och försnillas, skal pastor hålla opsikt och gegenrekning. Murenius AV 547 (1664).
-SKRIFT. motskrift. Schroderus Os. 2: 686 (1635). Därs. III. 2: 303. —
-SKRIVARE. person som för moträkning; särsk. titel för tulltjänsteman (tullskrivare) som höll moträkning över tulluppbörden, kontrollör. GR 24: 106 (1553). Efter vid alla tullar öfver hela Riket skola vara Kegenskrifvare, som bredevid Tullnärerne skola hålla vissa Längder, på allt det gods, som ut- och införes. Hallenberg Hist. 2: 776 (i handl. fr. 1613). BtÅboH I. 10: 103 (1645).
-SVAR. [jfr GENSVAR] svar. Schroderus Os. III. 1: 249 (1635). Därs. III. 2: 274.

 

Spalt G 169 band 10, 1928

Webbansvarig