Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GEFREJTER, m.; best. -n; pl. -trar ((†) = (KrigsmSH))
Ordformer
(gefreider 1669. gefrejter (-ei-, -ey-) 1740 osv. gefreuter 1851. gefrijter (-ie-) 16641669)
Etymologi
[liksom d. gefrejder (ä. d. gefrider) av t. gefreiter, eg. p. pf. av freien, befria, eg.: soldat som är befriad från vakttjänstgöring]
(förr) mil. (titel för) menig uttagen till underbefälstjänst l. visst underbefäl av manskapsklass. Rothovius Birckhåltz E 3 b (1664). Infanterikompanierne (på Gustav II Adolfs tid) bestodo af (bl. a.) .. 15 Rotmästare (eller Gefreiter). KrigsmSH 1802, s. 17. FFS 1889, nr 11, s. 19. — jfr UNDER-GEFREJTER.

 

Spalt G 169 band 10, 1928

Webbansvarig